Management de proiect

Verificarea corespondenței cu legislația română
Analiza costurilor veniturilor
Luând responsabilitatea administratorilor administrativi și tehnici ai attivității

Sisteme electrice, de aer condiționat și de încălzire

Proiectare si executie instalatii electrice si de climatizare

Sisteme de prevenire a incendiilor

Gestiunea administrativă și tehnică / proiectare a sistemelor de protecție împotriva incendiilor

Sisteme de securitate și control acces

Proiectarea și implementarea sistemelor de control al accesului

Gestionarea și întreținerea instalațiilor

Întreținerea ordinară și extraordinară a plantelor
Gestionarea întreținerii preventive și predictive
Monitorizarea constantă a criticii potențiale