Activități de recuperare a creditelor;

Gestiunea documentelor și arhivelor;

Servicii de back office;

Cursuri de formare profesională.

Transmitere notificări

  • Societatea noastră poate transmite clienţilor înainte de acţiunea legală notificări prin intermediul avocaţilor sau a executorilor judecătoreşti

Phone collection

Serviciul este suportat de un sistem ce reprezintă nivelul maxim în tehnologia aplicată în Call Center. Tehnologia de care ne servim este cea mai bună în Europa şi este rezultatul colaborării cu Grupul Platinum Equity, leader mondial în sector. La integrarea perfectă dintre Computer şi Telefon (CTI) a fost adăugat sistemul inovativ de Predictive Dialing. O astfel de masură permite overcalling-ul necesar pentru a obţine diminuarea timpilor morţi şi creşterea eficienţei Call Center-ului. Operatorul poate astfel gestiona zilnic un numar superior de practici, care altfel ar fi greu de realizat.

Produsele încredinţate nouă sunt urmărite de echipe specializate, dedicate şi formate pe tipologii specifice. O atenţie particulară, atât în câmpul formativ cât şi operativ, este acordată gestionării contestaţiilor si revizuirea detaliată a practicilor negative.

Clienţii societăţii VS Comunication au acces la practicile lor şi pot monitoriza în mod direct evoluţia activităţii şi indicatorii de performanţă pe sistemul nostru webimport.

Home collection

Societatea VS Comunication are la dispoziţie o reţea de agenţi extinsă pe întreg teritoriul naţional, specializaţi în serviciul Home Collection. Gradul înalt de profesionalism permite agenţilor să ajute căt mai mult debitorul prin consiliere, pentru a rezolva cât mai eficient situaţia datoriilor sale.

Mai mult decât atât, angajaţii noştri sunt rezidenţi în zona în care lucrează şi acest fapt le permite să realizeze mai multe vizite la domiciliul debitorilor într-o perioadă scurtă de timp. Intervenţiile pe teren sunt coordonate şi monitorizate în mod constant de către sediul central. De la primirea şi până la predarea dosarelor, agenţii sunt asistaţi, ajutaţi şi coordonaţi de către responsabilul agenţilor de teren. Mai mult, acesta se ocupă cu monitorizarea performanţelor prin intermediul unui raport definit şi întreţinut în mod riguros. Schimbul de informaţii între responsabilii filialei şi agenţii de teren se realizează rapid şi eficient cu ajutorul unei conexiuni la Internet. Agentul poate să primească în acest fel toate informaţiile necesare pentru a putea lucra dosarele şi a furniza on-line rezultatul muncii sale.

Reposesii de bunuri

Prin intermediul reţelei de agenţi recuperatori, extinsă pe întreg teritoriul naţional, societatea VS Comunication recuperează toată tipologia de bunuri: autoturisme, bunuri mobile şi imobile, utilaje, echipamente, etc. Gradul înalt de profesionalism permite agenţilor de teren să recupereze în cel mai scurt timp bunurile, care sunt transportate în condiţii de siguranţă la depozitele sau parcurile auto ale clienţilor, cu cele mai mici costuri.

Plângeri penale

Plângerea penală reprezintă o cerere prin care partea vătămată sesizează un organ de jurisdicţie cu privire la săvârşirea unei infracţiuni. Aşadar, VS Comunication, prin agenţii de teren, stă la dispoziţia clienţilor pentru astfel de servicii. În situaţia în care debitorul refuză predarea unui bun, iar clientul solicită depunerea unei plângeri penale, agentul nostru va întocmi dosarul care urmează a fi depus la organele competente. În funcţie de decizia organelor care instrumentează cazul, dacă este favorabilă clienţilor noştri, societatea noastră, prin agenţii de teren, se va ocupa de reposesia bunurilor.

Executări silite

Executarea silită este considerată ultima fază a procedurii de recuperare.

Societatea VS Comunication prin agenţii de teren identifică bunurile ce trebuiesc recuperate, şi apoi, în baza încuviinţării judecătoreşti, se deplasează însoţiţi de executor în vederea reposesiei. VS Comunication are bune relaţii de colaborare cu executori judecătoreşti din toată ţara, acest lucru facilitând procedura de executare silită.

Servicii outbound

campanii de promovare

reamintirea termenelor de plată

managementul bazelor de date

stabilirea întalnirilor de afaceri sau a agenţilor de vanzări

activităţi de control cu privire la eficienţa în vanzări pe piaţă

teleselling pentru produse sau servicii

studii şi analiză pentru segmentarea clienţilor potenţiali şi existenţi

 

Servicii de data entry

Fluxul operaţional:

primirea prin FTP a documentelor scanate

distribuirea pe loturi

culegerea datelor de pe documente

prelucrarea datelor pozitive şi negative şi relaţionarea lor

centralizarea şi transmiterea rezultatelor

activităţi customer service.