Plângeri penale

Plângerea penală reprezintă o cerere prin care partea vătămată sesizează un organ de jurisdicţie cu privire la săvârşirea unei infracţiuni. Aşadar, VS Comunication, prin agenţii de teren, stă la dispoziţia clienţilor pentru astfel de servicii. În situaţia în care debitorul refuză predarea unui bun, iar clientul solicită depunerea unei plângeri penale, agentul nostru va întocmi dosarul care urmează a fi depus la organele competente. În funcţie de decizia organelor care instrumentează cazul, dacă este favorabilă clienţilor noştri, societatea noastră, prin agenţii de teren, se va ocupa de reposesia bunurilor.

Executări silite

Executarea silită este considerată ultima fază a procedurii de recuperare.

Societatea VS Comunication prin agenţii de teren identifică bunurile ce trebuiesc recuperate, şi apoi, în baza încuviinţării judecătoreşti, se deplasează însoţiţi de executor în vederea reposesiei. VS Comunication are bune relaţii de colaborare cu executori judecătoreşti din toată ţara, acest lucru facilitând procedura de executare silită.